Nyt fra formanden

Kære beboer i Sommerhusforeningen, Hedehusene.

Velkommen til vores nye hjemmeside. Foreningens sekretær har tilbudt bestyrelsen at forny og udvikle foreningens hjemmeside. Her vil vi formidle, hvad der sker i vores forening i almindelighed, og hvad vi arbejder med i bestyrelsen i særdeleshed. Bestyrelsen har givet vores sekretær vores fulde opbakning til arbejdet, og jeg vil gerne på denne side skrive en opfordring til vores medlemmer om at bidrage med indlæg om forhold, som den enkelte beboer finder interessant og væsentlig.

Vi må af hensyn til persondataloven ikke længere bringe en liste over vores medlemmers hjemadresse, telefonnumre eller e-mail adresser. Vores sekretær vil dog også fremover opdatere foreningens interne medlemsliste til brug for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling mv., og vi tillader os at gå ud fra, at vores medlemmer er indforstået med dette praktiske arrangement. Skulle nogen ønske det anderledes bedes i henvende jer til vores sekretær.

Vi har i vores fællesskab et af de bedste sommerhusområdet i Danmark, og jeg er sikker på, at vi også fremover kan finde en række fælles værdier, der kan gøre sit til at bevare og udvikle vores område.

Bestyrelsen har netop vedtaget en række fælles værdier, der kan medvirke til at styre parkeringsforholdene i sommerhusområdet. Dem kan du finde andetsteds på vores hjemmeside. Parkering, Hedestien vedligeholdelse og bilerne fart i vores område interesserer os allesammen, og i bestyrelsen er vi også optaget af en god vedligeholdelse af vores fælles vej. Jeg opfordrer alle til at give en hånd med, når det lige har regnet meget og hullerne dukker frem.

På vores fælles vej har myndighederne besluttet, at hastigheden maksimalt må være 30 km/t. Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at vise stor hensyn til andre “bløde trafikanter”. Børn er ikke altid opmærksomme, og kan vi medlemmer holde farten under 20 km/t, når vi kører rundt i området, vil vi møde taknemmelige smil og anerkendende venlige nik.

I er altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer med ideer, bemærkninger og holdninger. I kan finde telefonnumre og email adresser på denne hjemmeside. Vi ses til generalforsamlingen den 6. Juni 2019.

Steen Bach Nielsen
Formand